KONOHA

Todos De Konoha:
Mold Chakra
Chakra Impulse
Kawarimi
Henge No Jutsu
Shokuji No Jutsu
Luz


Uzumaki Naruto
Rasengan
Oodama Rasengan
Fuuton Rasen-Shuriken
Kage Bunshin No Jutsu
Kage Bunshin No Jutsu Two
Kage Bunshin No Jutsu Three
Tajuu Kage Bunshin No Jutsu
Senen Goroshi
Uzumaki Naruto Rendan
Kuchyose No Jutsu


Haruno Sakura
Mega Soco
Chyute Sio "Player
Mega Chute
Power Rush
HP Restore
Hiper Chute
Saikan Chuushutsu no Jutsu


Sai
Ninpou Choujuu Giga Rat
Protecao Artistica
Ninpou Choujuu Giga Lion
Tinta Impulse
Casulo Artistico
Explosao de Tintas


Aburame Shino
Kikaichuu no Jutsu
Kikai Rastrear "Player
Kikai Atack
Casulo Kikai
Mushikame no Jutsu
Mushikame Invocate
Kikaischuu no Jutsu


Inuzuka Kiba
Akamaru
Tsuuga
Gatsuuga
Dynamic Marking "Player
Gijuu Ninpou-Shikyaku no Jutsu
Gijuu Ninpou-Juujin Bunshin
Garouga


Hyuuga Hinata & Hyuuga Neji
Juunken
Byakugan
Kaiten
Byakugan Eyes "Player
Hakke Rokujuuyon Shou
Hakke Hasangeki
Hakke Sanjin
Hakke Doujin
2 Pontos
4 Pontos
8 Pontos
16 Pontos
32 Pontos
64 Pontos
256 Pontos


Rock Lee
Konoha Senpuu
Konoha Dai Senpuu
Konoha Senpuu Gouriki
Omote Renge
Ura Renge
Portão Inicial
Portão da Energia
Portão da Vida
Portão do Ferimento
Portão da Floresta
Portão da Visão
Portão da Insanidade
Portão da Morte


Mitsashi Tenten
Kunais Explosion
Create Fuuma Shuriken
Chuva De Shurikens
Pergaminhos
Bastao Explosivo
Muchaco Explosivo


Nara Shikamaru
Kage Nui
Kagemane No Jutsu
Fogen No Jutsu
Kage Barrer
Kage Fuchi No Jutsu
Kagemane
Ultimate Kage Nui


Akimichi Chouji
Pirula Amarela
Asas da Divindade
Tres Pirulas
Pirula Verde
Bubun Baika no Jutsu
Bubun Baika
Chou Baika no Jutsu
Pirula Vermelha


Yamanaka Ino
Veneno da Flora
Transferencia de Mente
Protecao Venenosa
Casulo da Flora
Jutsu Secreto dos Yamanaka
Kuchyose Flora no Jutsu


Hatake Kakashi
Konoha Senpuu
Kunais Explosion
Raiton No Jutsu
Raikiri
Ultimate Raikiri
Chidori
Senbon Chidori
Rasengan
Sharingan Level 1
Pakkun Invocate
Mega Soco
Veneno Da Flora
Doku Kiri No Jutsu
Katon Kasumi Enbu No Jutsu


Tenzou Yamato
Mokuton Impulse
Mokuton no Jutsu
Mokuton Shichuuka no Jutsu
Mokuton Hijutsu Jukai Kousan
Mokuton Jubaku Eisou
Mokuton Moku Shouheki no Jutsu
Mokuton Shichuurou no Jutsu


Shizune
Create Senbon
Faca de Chakra
Doku Kiri no Jutsu
Chyute Sio
Ton Ton
Veneno Letal
Facas de Chakra


0 comentários:

Postar um comentário